Feb 28

รับทำโปรเจค | รับทำโปรเจค PHP | รับทำโปรเจคจบ | รับทำโปรเจคนักศึกษา | รับทำโปรเจคเว็บไซต์ | โปรเจค PHP | โปรเจคจบ | โปรเจค | โปรเจคนักศึกษา | ออกแบบเว็บไซต์ PHP | พัฒนาเว็บไซต์ PHP | จัดทำเว็บไซต์ PHP

หากคุณเป็นคนที่กำลังมองหา คนที่รับทำโปรเจค | รับทำโปรเจค PHP | รับทำโปรเจคจบ | รับทำโปรเจคนักศึกษา | รับทำโปรเจคเว็บไซต์ | โปรเจค PHP | โปรเจคจบ | โปรเจค | โปรเจคนักศึกษา | ออกแบบเว็บไซต์ PHP | พัฒนาเว็บไซต์ PHP | จัดทำเว็บไซต์ PHP คุณมาถูกที่แล้ว!

- สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาทำมากนัก ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบแพง หรือไม่ต้องการพัฒนาระบบงานใหม่ ทางเรามีงานที่ทำเสร็จแล้วพร้อมใช้งานได้ทันที หรือ หากดูตัวอย่างแล้วต้องการแก้ไขดัดแปลง ทางเราก็สามารถแก้ไขดัดแปลง และปรับปรุงให้ท่านได้ตามต้องการ ขอดูตัวอย่างงานได้ที่ sinnawat@gmail.com > MSN/Email

- พร้อมทั้งบริการ สอนใช้ PHP ติดต่อกับฐานข้อมูลเบื้องต้น ราคาตั้งแต่ 1,500-3,000 บาท

ทำไมถึงต้องใช้บริการเรา

** มีความน่าเชื่อถือ เพราะเราจดทะเบียนพาณิชย์ กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อย่างถูกต้อง **
ตรวจสอบได้ที่นี่

1. รับทำโปรเจค | รับทำโปรเจค PHP | รับทำโปรเจคจบ | รับทำโปรเจคนักศึกษา | รับทำโปรเจคเว็บไซต์ | โปรเจค PHP | โปรเจคจบ | โปรเจค | โปรเจคนักศึกษา | ออกแบบเว็บไซต์ PHP | พัฒนาเว็บไซต์ PHP | จัดทำเว็บไซต์ PHP ในราคาถูกที่สุด เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

2. รับทำโปรเจค | รับทำโปรเจค PHP | รับทำโปรเจคจบ | รับทำโปรเจคนักศึกษา | รับทำโปรเจคเว็บไซต์ | โปรเจค PHP | โปรเจคจบ | โปรเจค | โปรเจคนักศึกษา | ออกแบบเว็บไซต์ PHP | พัฒนาเว็บไซต์ PHP | จัดทำเว็บไซต์ PHP ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ อย่างมีประสิทธิภาพ

3. รับทำโปรเจค | รับทำโปรเจค PHP | รับทำโปรเจคจบ | รับทำโปรเจคนักศึกษา | รับทำโปรเจคเว็บไซต์ | โปรเจค PHP | โปรเจคจบ | โปรเจค | โปรเจคนักศึกษา | ออกแบบเว็บไซต์ PHP | พัฒนาเว็บไซต์ PHP | จัดทำเว็บไซต์ PHP ที่ใช้ระยะเวลาในการทำสั้น ไม่เกิน 1 เดือน (แล้วแต่ ขอบเขตของระบบงาน)

4. รับทำโปรเจค | รับทำโปรเจค PHP | รับทำโปรเจคจบ | รับทำโปรเจคนักศึกษา | รับทำโปรเจคเว็บไซต์ | โปรเจค PHP | โปรเจคจบ | โปรเจค | โปรเจคนักศึกษา | ออกแบบเว็บไซต์ PHP | พัฒนาเว็บไซต์ PHP | จัดทำเว็บไซต์ PHP โดยติดต่อพูดคุยเป็นกันเอง สามารถเพิ่มเติมความต้องการ และพูดคุยกันได้

5. รับทำโปรเจค | รับทำโปรเจค PHP | รับทำโปรเจคจบ | รับทำโปรเจคนักศึกษา | รับทำโปรเจคเว็บไซต์ | โปรเจค PHP | โปรเจคจบ | โปรเจค | โปรเจคนักศึกษา | ออกแบบเว็บไซต์ PHP | พัฒนาเว็บไซต์ PHP | จัดทำเว็บไซต์ PHP ที่ส่งงานตรงเวลา ไม่มีเลท และบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน

6. รับทำโปรเจค | รับทำโปรเจค PHP | รับทำโปรเจคจบ | รับทำโปรเจคนักศึกษา | รับทำโปรเจคเว็บไซต์ | โปรเจค PHP | โปรเจคจบ | โปรเจค | โปรเจคนักศึกษา | ออกแบบเว็บไซต์ PHP | พัฒนาเว็บไซต์ PHP | จัดทำเว็บไซต์ PHP มาแล้วหลายงาน และ ผ่านทุกงาน!

7. รับทำโปรเจค | รับทำโปรเจค PHP | รับทำโปรเจคจบ | รับทำโปรเจคนักศึกษา | รับทำโปรเจคเว็บไซต์ | โปรเจค PHP | โปรเจคจบ | โปรเจค | โปรเจคนักศึกษา | ออกแบบเว็บไซต์ PHP | พัฒนาเว็บไซต์ PHP | จัดทำเว็บไซต์ PHP โดยจ่ายก่อน 30% ของราคางานทั้งหมด จากนั้น ทางเราพัฒนาระบบจนเสร็จสิ้น แล้วทางเราจะอัพโหลดให้ท่านตรวจสอบบนเว็บไซต์ก่อน เมื่อท่านตรวจสอบ และเข้าไปลองใช้งานเรียบร้อยแล้ว จึงค่อย ชำระเงินส่วนที่เหลือ

8. รับทำโปรเจค | รับทำโปรเจค PHP | รับทำโปรเจคจบ | รับทำโปรเจคนักศึกษา | รับทำโปรเจคเว็บไซต์ | โปรเจค PHP | โปรเจคจบ | โปรเจค | โปรเจคนักศึกษา | ออกแบบเว็บไซต์ PHP | พัฒนาเว็บไซต์ PHP | จัดทำเว็บไซต์ PHP หากมีการแก้ไขโปรเจคเพิ่มเติมโดยไม่เกินขอบเขตที่ตกลงกันไว้ในตอนแรก หรือเกินขอบเขตเล็กน้อย ทางเราสามารถแก้ให้ท่านฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

9. รับทำโปรเจค | รับทำโปรเจค PHP | รับทำโปรเจคจบ | รับทำโปรเจคนักศึกษา | รับทำโปรเจคเว็บไซต์ | โปรเจค PHP | โปรเจคจบ | โปรเจค | โปรเจคนักศึกษา | ออกแบบเว็บไซต์ PHP | พัฒนาเว็บไซต์ PHP | จัดทำเว็บไซต์ PHP หากท่านกลัวว่าจะไม่เข้าใจ Code ที่เราเขียนให้ เรามีบริการอธิบายให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 1 ครั้ง ไม่เกิน 3 ชม. หากต้องการมากกว่า 1 ครั้ง คิดค่าใช้จ่ายตามตกลงกันอีกทีภายหลัง

ติดต่อ : 0809175781 หรือ อีเมล์(MSN) ได้ที่ sinnawat@gmail.com
Tags: , , , , ,
Oct 18

พีเอชพี (PHP) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สำหรับจัดทำเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้างคำสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซึ่งเป้าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว

ชื่อของ PHP

ภาษาพีเอชพี ในชื่อภาษาอังกฤษว่า PHP ซึ่งใช้เป็นคำย่อแบบกล่าวซ้ำ จากคำว่า PHP Hypertext Preprocessor หรือชื่อเดิม Personal Home Page

ตัวอย่างภาษา PHP

ภาษาพีเอชพี จะเป็นส่วนประกอบภายในเว็บเพจ โดยคำสั่งจะปรากฏระหว่าง <?php …? ?> เช่น

<?php
    echo "Hello, World!";
?>

<?
    echo ?Hello World.?;
?>

<SCRIPT LANGUAGE = ?php?>
    echo ?Hello World.?;
</SCRIPT>

<%
    echo ?Hello World.?;
%>

คุณสมบัติของ PHP
การแสดงผลของพีเอชพี จะปรากฏในลักษณะHTML ซึ่งจะไม่แสดงคำสั่งที่ผู้ใช้เขียน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่พีเอชพีแตกต่างจากภาษาในลักษณะไคลเอนต์-ไซด์ สคริปต์ เช่น ภาษาจาวาสคริปต์ ที่ผู้ชมเว็บไซต์สามารถอ่าน ดูและคัดลอกคำสั่งไปใช้เองได้ นอกจากนี้พีเอชพียังเป็นภาษาที่เรียนรู้และเริ่มต้นได้ไม่ยาก โดยมีเครื่องมือช่วยเหลือและคู่มือที่สามารถหาอ่านได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ต ความสามารถการประมวลผลหลักของพีเอชพี ได้แก่ การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติจัดการคำสั่ง การอ่านข้อมูลจากผู้ใช้และประมวลผล การอ่านข้อมูลจากดาต้าเบส ความสามารถจัดการกับคุกกี้ ซึ่งทำงานเช่นเดียวกับโปรแกรมในลักษณะCGI คุณสมบัติอื่นเช่น การประมวลผลตามบรรทัดคำสั่ง (command line scripting) ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมสร้างสคริปต์พีเอชพี ทำงานผ่านพีเอชพี พาร์เซอร์ (PHP parser) โดยไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือเบราว์เซอร์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ Cron (ใน ยูนิกซ์หรือลีนุกซ์) หรือ Task Scheduler (ในวินโดวส์) สคริปต์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ในแบบ Simple text processing tasks ได้

การแสดงผลของพีเอชพี ถึงแม้ว่าจุดประสงค์หลักใช้ในการแสดงผล HTML แต่ยังสามารถสร้าง XHTML หรือ XML ได้ นอกจากนี้สามารถทำงานร่วมกับคำสั่งเสริมต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลหลัก PDF แฟลช (โดยใช้ libswf และ Ming) พีเอชพีมีความสามารถอย่างมากในการทำงานเป็นประมวลผลข้อความ จาก POSIX Extended หรือ รูปแบบ Perl ทั่วไป เพื่อแปลงเป็นเอกสาร XML ในการแปลงและเข้าสู่เอกสาร XML เรารองรับมาตราฐาน SAX และ DOM สามารถใช้รูปแบบ XSLT ของเราเพื่อแปลงเอกสาร XML

เมื่อใช้พีเอชพีในการทำอีคอมเมิร์ซ สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่น เช่น Cybercash payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro และ CCVS functions เพื่อใช้ในการสร้างโปรแกรมทำธุรกรรมทางการเงิน

การรองรับ PHP
คำสั่งของพีเอชพี สามารถสร้างผ่านทางโปรแกรมแก้ไขข้อความทั่วไป เช่น โน้ตแพด หรือ vi ซึ่งทำให้การทำงานพีเอชพี สามารถทำงานได้ในระบบปฏิบัติการหลักเกือบทั้งหมด โดยเมื่อเขียนคำสั่งแล้วนำมาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) , Personal Web Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd, และอื่นๆ อีกมากมาย. สำหรับส่วนหลักของ PHP ยังมี Module ในการรองรับ CGI มาตรฐาน ซึ่ง PHP สามารถทำงานเป็นตัวประมวลผล CGI ด้วย และด้วย PHP, คุณมีอิสรภาพในการเลือก ระบบปฏิบัติการ และ เว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สร้างโปรแกรมโครงสร้าง สร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) หรือสร้างโปรแกรมที่รวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน แม้ว่าความสามารถของคำสั่ง OOP มาตรฐานในเวอร์ชันนี้ยังไม่สมบูรณ์ แต่ตัวไลบรารีทั้งหลายของโปรแกรม และตัวโปรแกรมประยุกต์ (รวมถึง PEAR library) ได้ถูกเขียนขึ้นโดยใช้รูปแบบการเขียนแบบ OOP เท่านั้น

พีเอชพีสามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูลได้หลายชนิด ซึ่งฐานข้อมูลส่วนหนึ่งที่รองรับได้แก่ ออราเคิล dBase PostgreSQL IBM DB2 MySQL Informix ODBC โครงสร้างของฐานข้อมูลแบบ DBX ซึ่งทำให้พีเอชพีใช้กับฐานข้อมูลอะไรก็ได้ที่รองรับรูปแบบนี้ และ PHP ยังรองรับ ODBC (Open Database Connection) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ใช้กันแพร่หลายอีกด้วย คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ ที่รองรับมาตรฐานโลกนี้ได้

พีเอชพียังสามารถรองรับการสื่อสารกับการบริการในโพรโทคอลต่างๆ เช่น LDAP IMAP SNMP NNTP POP3 HTTP COM (บนวินโดวส์) และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถเปิด Socket บนเครื่อข่ายโดยตรง และ ตอบโต้โดยใช้ โพรโทคอลใดๆ ก็ได้ PHP มีการรองรับสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ WDDX Complex กับ Web Programming อื่นๆ ทั่วไปได้ พูดถึงในส่วน Interconnection, พีเอชพีมีการรองรับสำหรับ Java objects ให้เปลี่ยนมันเป็น PHP Object แล้วใช้งาน คุณยังสามารถใช้รูปแบบ CORBA เพื่อเข้าสู่ Remote Object ได้เช่นกัน

ที่มา : วิกิพีเดีย

Tags: , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , ,
Sep 3

Tags: , , , , , , ,

« Previous Entries